Algemene voorwaarden

Het is heel belangrijk voor ons dat u zich bij ons op uw gemak voelt. Als u vragen heeft, kunt u ons gemakkelijk bereiken per telefoon, e-mail of via ons contactformulier.

Uw team Vislust

Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online winkel worden geplaatst. Onze online winkel is uitsluitend gericht op consumenten.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2 Contractsluitende partij, sluiting van het contract, correctiemogelijkheden

De verkoopovereenkomst wordt gesloten met Vakantiehuispark Vislust.

Door de producten in de online winkel te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een contract voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje leggen en uw gegevens te allen tijde vóór het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de daartoe bestemde correctiehulpmiddelen, die in het bestelproces worden toegelicht. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod van de goederen in de winkelwagen aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

3. contract taal, contract tekst opslag

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is het Duits.

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en een link naar onze algemene voorwaarden.

4. leveringsvoorwaarden

Wij bieden geen producten of diensten aan die worden geleverd.

5. betaling

Op onze website (reserveringspagina) zijn over het algemeen de volgende betaalwijzen beschikbaar:

Vooruitbetaling
Als u kiest voor betaling vooraf, geven wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

PayPal, PayPal Express
In het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie zal onmiddellijk daarna automatisch door PayPal worden uitgevoerd. U ontvangt meer informatie tijdens de bestelprocedure.

PayPal Plus
In het kader van de PayPal Plus-betaalservice bieden wij u als PayPal Services verschillende betaalmethoden aan. U wordt doorgestuurd naar de website van de onlineprovider PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren, het gebruik van uw gegevens door PayPal bevestigen en de betalingsopdracht aan PayPal geven.

Als u de betalingsmethode PayPal hebt gekozen, moet u daar geregistreerd zijn om het factuurbedrag te kunnen betalen of u moet zich eerst registreren en u legitimeren met uw toegangsgegevens. De betalingstransactie wordt automatisch door PayPal uitgevoerd onmiddellijk na bevestiging van de betalingsopdracht. U ontvangt meer informatie tijdens de bestelprocedure.

Kredietkaart via PayPal
Als u voor de betaalwijze met creditcard hebt gekozen, hoeft u niet bij PayPal geregistreerd te zijn om het factuurbedrag te betalen. De betalingstransactie wordt uitgevoerd en uw kaart wordt in rekening gebracht door uw creditcardmaatschappij op verzoek van PayPal onmiddellijk na bevestiging van de betalingsinstructie en na uw legitimatie als legitieme kaarthouder. U ontvangt meer informatie tijdens de bestelprocedure.

Automatische incasso via PayPal
Als u voor automatische incasso hebt gekozen, hoeft u niet bij PayPal geregistreerd te zijn om het factuurbedrag te betalen. Met de bevestiging van de betalingsopdracht geeft u PayPal een machtiging tot automatische incasso. U wordt door PayPal op de hoogte gebracht van de datum van de afschrijving van de rekening (zogenaamde prenotificatie). Door het domiciliëringsmandaat onmiddellijk na de bevestiging van de betalingsopdracht in te dienen, verzoekt PayPal zijn bank om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. U ontvangt meer informatie tijdens de bestelprocedure.

Onmiddellijk door klarna
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgeleid naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, dient u te beschikken over een bankrekening die geactiveerd is voor internetbankieren, zich dienovereenkomstig te identificeren en de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. U ontvangt meer informatie tijdens de bestelprocedure. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna door Sofort uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

6. eigendomsvoorbehoud

Wij bieden geen goederen aan waarvoor een eigendomsvoorbehoud geldt.

7 Garantie en waarborgen

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.
In het geval van gebruikte goederen geldt het volgende: indien het gebrek zich voordoet na de datum van vertrek van de dienst (boeking), zijn de aanspraken op gebreken uitgesloten. M
De bovenstaande beperkingen en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op vorderingen die gebaseerd zijn op schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt.
– in geval van verwonding van leven, ledematen of gezondheid
– in geval van opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim en bedrieglijke opzet
– in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de contractuele partner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
– in het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen of
Informatie over eventuele aanvullende garanties die van toepassing kunnen zijn en hun precieze voorwaarden vindt u op het moment van de service en op specifieke informatiepagina’s op onze website.

8. aansprakelijkheid

Voor vorderingen gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is onze aansprakelijkheid altijd onbeperkt.
– in geval van verwonding van leven, ledematen of gezondheid
– in geval van opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte plichtsverzuim
– in geval van garantietoezeggingen, voor zover overeengekomen.
Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, van onze wettelijke vertegenwoordigers of van onze plaatsvervangers, is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten was.
Anders zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

9. geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van hun geschillen. Voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit een contractuele relatie met een consument, of als er überhaupt sprake is van een dergelijke contractuele relatie, zijn wij verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken. Bevoegd is de Universele Arbitragecommissie van de Bondsrepubliek bij het Zentrum für Schlichtung e.V., Strassburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de. Wij zullen deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor deze instantie.
AGB gemaakt met de Trusted Shops Rechtstexter in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner