Annuleringsvoorwaarden

Het is heel belangrijk voor ons dat u zich bij ons op uw gemak voelt. Als u een vraag heeft, kunt u ons bereiken per telefoon, e-mail en via ons contactformulier.

Uw team Vislust

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Vakantiehuispark Vislust, Onderdijk 183, 1693 CE Wervershoof, Nederland, info@ferienpark-vislust.com, telefoon: 0031 – (0) 228 -52 87 15) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) in kennis stellen van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering, dat niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.Gevolgen van de herroeping Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Indien u verzocht heeft de diensten aan te vangen tijdens de herroepingstermijn, dient u ons een redelijk bedrag te betalen dat overeenstemt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot op het ogenblik waarop u ons op de hoogte brengt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst, in verhouding tot de totale omvang van de diensten waarin de overeenkomst voorziet.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

  • Overeenkomsten betreffende het verrichten van diensten, met inbegrip van financiële diensten, waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de terugtredingstermijn kunnen voordoen, met name diensten met betrekking tot aandelen, rechten van deelneming in beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 1, lid 4, van de Duitse wet op de kapitaalbeleggingen en andere verhandelbare waardepapieren, deviezen, afgeleide instrumenten of geldmarktinstrumenten.
  • Overeenkomsten betreffende de verstrekking van niet-residentiële accommodatie, vervoer van goederen, verhuur van motorvoertuigen, levering van spijzen en dranken en andere diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien de overeenkomst voorziet in een specifieke datum of periode voor de verstrekking.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als wij de dienst volledig hebben geleverd en pas met de levering van de dienst zijn begonnen nadat u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd en u tegelijkertijd hebt bevestigd dat u uw herroepingsrecht verliest op het moment dat de overeenkomst volledig door ons is uitgevoerd.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen).

– An Vakantiehuispark Vislust, Onderdijk 183, 1693 CE Wervershoof, Nederland, info@ferienpark-vislust.com

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van het volgende
Goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

– daten

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Annuleringsvoorwaarden gemaakt met de Trusted Shops juridische tekst editor in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner