Gegevensbescherming

Het is heel belangrijk voor ons dat u zich bij ons op uw gemak voelt. Uw gegevens maken daar voor ons ook deel van uit. Wij geven uw gegevens niet door!

Om onze site optimaal te laten functioneren, maken wij gebruik van verschillende externe diensten.

Uw team Vislust

Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Peter Vreys
Onderdijk 183
Wervershoof
Nederland

info@ferienpark-vislust.com

Dank u voor uw interesse in onze online winkel. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

1. toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een webpagina wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproepen documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met het oog op een probleemloze werking van de site en de verbetering van onze diensten. Dit dient overeenkomstig artikel 6, lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

Hostingdiensten van derden
In het kader van de verwerking namens ons, verzorgt een derde partij hosting- en websiteweergavediensten namens ons. Alle gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van deze website of in daartoe bestemde formulieren in de hieronder beschreven online winkel, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier uiteengezette kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. het verzamelen en gebruiken van gegevens voor de verwerking van contracten, het opnemen van contact en het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij de gegevens in deze gevallen dwingend nodig hebben voor de afwikkeling van het contract en/of voor de behandeling van uw contactopname en u zonder hun vermelding de bestelling en/of de contactopname niet kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 S. 1 lit. b DSGVO voor de verwerking van contracten en uw vragen.
Voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. een DSGVO door te besluiten een klantenrekening te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken met het oog op het openen van een klantenrekening.
Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenrekening worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. De verwijdering van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan geschieden door een bericht aan de hieronder beschreven contactoptie of via een daartoe bestemde functie in de klantenrekening.

3. gegevensoverdracht

Voor de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig art. 6, lid 6 1 S. 1 lit. b DSGVO, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces selecteert, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die door ons zijn belast of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens de bestelprocedure met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Doorgifte van gegevens ten behoeve van leeftijdscontrole
Indien uw bestelling goederen omvat waarvan de verkoop aan leeftijdsbeperkingen is onderworpen, zullen wij ons ervan vergewissen dat de klant de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt door gebruik te maken van een betrouwbare procedure die een persoonlijke identiteits- en leeftijdscontrole omvat. Daartoe wordt op onze website de SCHUFA IdentityCheck gebruikt. Deze dienst wordt geëxploiteerd door SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Om de vereiste minimumleeftijd te waarborgen, worden in dit verband individuele persoonsgegevens (bv. naam, adres en geboortedatum) aan SCHUFA Holding AG doorgegeven. Vervolgens wordt een zogenaamde identiteitscontrole uitgevoerd met Q-Bit, dat door de Commissie voor de bescherming van minderjarigen in de media (KJM) positief is beoordeeld op leeftijdsverificatie.
De gegevensoverdracht dient overeenkomstig Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze rechtmatige belangen om een aanbod te waarborgen dat in overeenstemming is met de wet op de bescherming van minderjarigen en om te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van minderjarigen.
In dit verband wordt geen kredietcontrole verricht.

Na de volledige afhandeling van het contract en na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen worden uw voor dit doel verwerkte gegevens gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken op een wijze die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Overdracht van gegevens aan incassobureaus
Voor de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig art. 6, lid 6 1 S. 1 lit. b DSGVO zullen wij uw gegevens doorgeven aan een in opdracht gegeven incassobureau indien onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de schuldvordering rechtstreeks door het incassobureau geïnd. Bovendien dient de openbaarmaking ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een doeltreffende handhaving of afdwinging van ons betalingsverzoek in overeenstemming met art. 6, lid 6, onder c). 1 S. 1 lit. f GDPR.

4. e-mailnieuwsbrieven en reclame per post

Reclame per e-mail met inschrijving voor de nieuwsbrief
Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij de voor dit doel vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden op basis van uw toestemming overeenkomstig Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. een DSGVO.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

De nieuwsbrief wordt namens ons verzonden door een dienstverlener, aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Postreclame en uw recht om bezwaar te maken
Bovendien behouden wij ons het recht voor uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijv. om u per briefpost interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een reclamebenadering van onze klanten, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid. 1 S. 1 lit. f GDPR.

De reclamezendingen worden in het kader van de verwerking voor onze rekening verzorgd door een dienstverlener, aan wie wij uw gegevens voor dit doel doorgeven.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

5. gebruik van gegevens voor betalingsverwerking

Identiteits- en kredietcontrole bij het kiezen van Klarna betalingsdiensten
Indien u gebruik maakt van de betalingsdiensten van Klarna, vragen wij om uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 S. 1 lit. een DSGVO dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna mogen doorgeven. In Duitsland kunnen de in het privacybeleid van Klarna genoemde kredietagentschappen worden gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles.
Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een weloverwogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactgegevens. Dit kan betekenen dat wij u bepaalde betalingsmogelijkheden niet langer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens ook te allen tijde bij Klarna intrekken.

6 Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf. 1 S. 1 lit. f GDPR. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). De duur van de opslag kunt u vinden in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel over de acceptatie ervan kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer™
Safari™
Chroom™
Firefox™
Opera™
Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a DSGVO, gebruikt deze website ook de zogenaamde DoubleClick-cookie voor reclamedoeleinden als onderdeel van de toepassing van Google Analytics (zie hieronder), waardoor uw browser kan worden herkend wanneer u andere websites bezoekt. De door de cookie automatisch gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres wordt verkort door de activering van de IP-anonimisering op deze website vóór transmissie binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit te verlenen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Na afloop van het doel en de beëindiging van het gebruik van Google DoubleClick door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist.

Google Double Click is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de).
Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken . Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door het DoubleClick-cookie via deze link te deactiveren. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het plaatsen van cookies en hiervoor instellingen maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO, maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics ten behoeve van de analyse van de website. De webanalyseservice wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google Analytics door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden gewist.

Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken . Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Hierdoor wordt voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld en door Google worden verwerkt.

Als alternatief voor de browserplugin kunt u op <a href=””javascript:gaOptout()”>deze link</a> klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, zal u opnieuw om uw toestemming worden gevraagd.

Voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. een DSGVO, maakt deze website ook gebruik van Google-signalen. Dit is een uitbreidingsfunctie van Google Analytics die zogenaamde “cross-device tracking” mogelijk maakt. Dit betekent dat als uw webapparaten aan uw Google-account zijn gekoppeld, Google rapporten kan genereren over gebruikspatronen (met name apparaatoverschrijdende gebruiksaantallen), zelfs als u van apparaat verandert. Voor dit doel gebruikt Google gegevens, voor zover u de instelling “gepersonaliseerde reclame” in uw Google-account heeft geactiveerd.
Wij verwerken in dit verband geen persoonsgegevens, maar ontvangen alleen statistieken op basis van Google Signals.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Hierdoor wordt voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld en door Google worden verwerkt. Bovendien kunt u de instelling “gepersonaliseerde reclame” in uw Google-account uitschakelen. Details zijn hier te vinden.

Gebruik van Matomo voor webanalyse
Voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. een DSGVO, worden op deze website gebruikt met het oog op website-analyse met behulp van de webanalysesoftware Matomoeen dienst van de provider InnoCraft Ltd., verzamelt en bewaart automatisch gegevens wanneer u de site bezoekt, op basis waarvan gebruikersprofielen worden aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. De pseudonieme gebruiksprofielen worden niet gecombineerd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem zonder een afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Matomo door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden gewist. Alle gegevens die in het kader van de hierboven beschreven website-analyse worden verwerkt, worden op onze servers verwerkt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door de onderstaande instructies te volgen.
Intrekking:
Na uw herroeping zal een opt-out-cookie op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, zal u opnieuw om uw toestemming worden gevraagd.

7. online marketing

Google AdSense
Onze website verkoopt ruimte aan derden adverteerders en advertentienetwerken via Google AdSense. Deze advertenties worden op verschillende plaatsen op deze website aan u getoond. Indien u ons uw toestemming geeft in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. een DSGVO, de zogenaamde DoubleClick-cookie wordt door Google geplaatst in het kader van de integratie van Google AdSense.

Dit maakt de weergave van op interesses gebaseerde reclame mogelijk door automatisch een pseudonieme UserID toe te kennen, die wordt gebruikt om interesses te bepalen op basis van bezoeken aan deze en andere websites. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google AdSense door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden gewist.

Google AdSense is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland(www.google.de).
Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.
U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door het DoubleClick-cookie via deze link te deactiveren. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het plaatsen van cookies en hiervoor instellingen maken.

Google Advertenties Remarketing
Wij gebruiken Google Ads om deze website te adverteren in Google zoekresultaten en op websites van derden. Daartoe wordt bij uw bezoek aan onze website door Google de zogenaamde remarketing-cookie geplaatst, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina’s die u hebt bezocht. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website, die prevaleren in het kader van een afweging van belangen volgens Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a GDPR. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens gewist.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op het web ziet, te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een onderneming opgericht en geëxploiteerd naar het recht van Ierland, met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland(www.google.de).
Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken . Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt de remarketing cookie via deze link deactiveren. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het plaatsen van cookies en hiervoor instellingen maken.

Microsoft Reclame
Via Microsoft Advertising adverteren wij voor deze site in de zoekresultaten van Bing, Yahoo en MSN, en op sites van derden. Indien u ons uw toestemming geeft in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. een DSGVO, wordt automatisch een cookie geplaatst wanneer u onze website bezoekt, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Microsoft Advertising door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden gewist.

Microsoft Advertising is een dienst van Microsoft Corporation(www.microsoft.com). Microsoft Corporation heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken . Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de remarketing-cookie via deze link te deactiveren. Daarnaast kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie inwinnen over het plaatsen van cookies en hiervoor instellingen maken.

AdRoll Retargeting
Via onze advertentiepartner AdRoll Advertising Limited, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ierland, adverteren wij voor deze website in zoekresultaten en op websites van derden. Indien u ons uw toestemming geeft in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. een DSGVO, wordt automatisch een cookie van deze aanbieders of hun partners geplaatst wanneer u onze website bezoekt, die op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van AdRoll Retargeting door ons, zullen de in dit kader verzamelde gegevens worden gewist.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de retargeting-cookie te deactiveren door op een van de volgende links te klikken: https://app.adroll.com/optout/safari .

U kunt ook het gebruik van cookies door derden uitschakelen door naar de uitschakelpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

Zendesk live chat tool
Als u de live chat tool gebruikt om contact met ons op te nemen, worden de gegevens die u daar vrijwillig invoert (naam, e-mailadres, bericht) verwerkt in overeenstemming met Art. 6 para. 1 S. 1 lit. b DSGVO met het oog op de beantwoording van het verzoek in het kader van de contractuele verwerking door ons. Bovendien dient het gebruik van dit instrument ter bescherming van onze legitieme belangen bij een effectieve en verbeterde klantencommunicatie, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig Art. 6 Paragraaf. 1 S. 1 lit. f GDPR. De gegevens worden dan gewist.
In het kader van een verwerking namens ons, zal de externe dienstverlener Zendesk, Inc. voor ons de diensten om de live chat tool te bieden. Alle gegevens die tijdens het gebruik van het chatprogramma worden verzameld, worden op de servers verwerkt.
Zendesk, Inc. is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken . Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

Live chat tool Userlike
Als u de live chat tool gebruikt om contact met ons op te nemen, worden de gegevens die u daar vrijwillig invoert (naam, e-mailadres, bericht) verwerkt in overeenstemming met Art. 6 para. 1 S. 1 lit. b DSGVO met het oog op de beantwoording van het verzoek in het kader van de contractuele verwerking door ons. Bovendien dient het gebruik van dit instrument ter bescherming van onze legitieme belangen bij een effectieve en verbeterde klantencommunicatie, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig Art. 6 Paragraaf. 1 S. 1 lit. f GDPR. De gegevens worden dan gewist.
In het kader van de verwerking namens ons, levert de derde partij Userlike de diensten voor ons om de live chat tool beschikbaar te stellen. Alle gegevens die tijdens het gebruik van het chatprogramma worden verzameld, worden op de servers verwerkt.

Google Maps
Deze website maakt gebruik van Google Maps om geografische informatie visueel weer te geven. Google Maps is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland(www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en een goede toegankelijkheid van onze locaties overeenkomstig Art. 6 Paragraaf. 1 S. 1 lit. f) GDPR.
Wanneer Google Maps wordt gebruikt, zendt of verwerkt Google gegevens over het gebruik van de Maps-functies door bezoekers van de website, die met name het IP-adres en locatiegegevens kunnen bevatten. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking.
Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken . Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.
Om de dienst Google Maps te deactiveren en zo de gegevensoverdracht aan Google te verhinderen, moet u de Java Script-functie in uw browser deactiveren. In dat geval kan Google Maps niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.
Verdere informatie over de verwerking van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps bevatten gedetailleerde informatie over de kaartendienst.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO, die u hier kunt inzien.

Google reCAPTCHA
Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam, gebruiken wij de Google reCAPTCHA-dienst in het kader van sommige formulieren op deze website. Google reCAPTCHA is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd onder de wetten van Ierland met haar statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Door manuele input te verifiëren, voorkomt deze dienst dat geautomatiseerde software (bots genaamd) misbruik kan maken van de site. Dit dient overeenkomstig artikel 6, lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij de bescherming van onze website tegen misbruik en bij een probleemloze presentatie van onze onlineaanwezigheid.

Google reCAPTCHA gebruikt, door middel van een code die is ingebed in de website, een zogenaamd JavaScript, in het kader van de verificatie, methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, met inbegrip van uw IP-adres, wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bovendien worden andere cookies die door Google-diensten in uw browser worden opgeslagen, geëvalueerd door Google reCAPTCHA.
Uit de invoervelden van het desbetreffende formulier worden geen persoonsgegevens gelezen of opgeslagen.

Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken . Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt het verzamelen van de door het JavaScript of het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van JavaScript of de instelling van cookies in uw browserinstellingen te verhinderen. Wij wijzen u erop dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier.

Google lettertypen
De scriptcode “Google Fonts” is op deze website geïntegreerd. Google Fonts is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap geregistreerd en geëxploiteerd onder Iers recht met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.(www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een uniforme presentatie van de inhoud op onze website, die in het kader van een belangenafweging conform art. 6 lid 6 zwaarder wegen dan onze belangen. 1 lit. f) GDPR. In dit verband wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de browser die u gebruikt en de servers van Google. Hierdoor kan Google weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht.
Voor zover informatie wordt overgebracht naar Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd in het kader van het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken . Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd. Verdere informatie over de verwerking van gegevens door Google is te vinden in het privacybeleid van Google.

8. sociale media

Gebruik van social plugins van Facebook, Instagram, Pinterest, met behulp van de “2-klik oplossing”.

Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, worden de plugins in de site geïntegreerd door middel van een zogenaamde “2-klik-oplossing”. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke plug-ins wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van het desbetreffende sociale netwerk. Alleen wanneer u de plug-ins activeert, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van het desbetreffende sociale netwerk.

De inhoud van de betreffende plugin wordt dan door de betreffende aanbieder rechtstreeks naar uw browser gezonden en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plug-ins ontvangen de providers de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel bij de betreffende provider hebt of als u op dat moment niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder (mogelijk naar de VS) verzonden en daar opgeslagen. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de knop “Vind ik leuk” of “Delen” te klikken, wordt de betreffende informatie ook rechtstreeks naar een server van de aanbieder verzonden en daar opgeslagen. De informatie zal ook op het sociale netwerk worden gepubliceerd en daar aan uw contacten worden getoond. Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod volgens Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f GDPR.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina’s, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders:

https://www.facebook.com/policy.php

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

https://policies.google.com/privacy

https://vimeo.com/privacy

Onze online aanwezigheid op Facebook, Youtube, Instagram, Pinterest

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en prospects te verbeteren. Wij informeren er over onze producten en actuele speciale aanbiedingen.
Wanneer u onze online aanwezigheid in de sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen zogeheten gebruiksprofielen opgesteld. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties binnen en buiten de Platforms aan te bieden waarvan wordt verondersteld dat ze aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden in het algemeen cookies gebruikt op uw eindapparaat. Deze cookies slaan bezoekersgedrag en interesses op. Dit dient volgens Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO van de bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en belangstellenden, die prevaleren in het kader van een belangenafweging. Indien u door de respectieve exploitanten van de sociale-mediaplatforms om toestemming (instemming) voor de gegevensverwerking wordt gevraagd, bijv. door middel van een selectievakje, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.
Voor zover de bovengenoemde sociale-mediaplatforms hun hoofdkantoor in de Verenigde Staten hebben, geldt het volgende: Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Dit gaat terug op het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat voor de desbetreffende onderneming kan hier worden geraadpleegd.
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun sites, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, met name opt-out-mogelijkheden, verwijzen wij u naar de mededelingen inzake gegevensbescherming van de hieronder gelinkte aanbieders. Als u hierbij nog hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig art. 26 DSGVO, die u hier kunt inzien.
Verdere informatie over de verwerking van gegevens in het kader van het bezoek aan een Facebook-fanpagina (informatie over Insights-gegevens) is hier te vinden.

Google/YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Mogelijkheid van bezwaar (Opt-Out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest: https://www.pinterest.de/settings

9. verzending van evaluatieherinneringen per e-mail

Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming geeft overeenkomstig Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. een DSGVO, gebruiken wij uw e-mailadres als herinnering om een beoordeling van uw bestelling in te dienen via het door ons gebruikte beoordelingssysteem. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

10. contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • overeenkomstig Art. 15 DSGVO het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin gespecificeerd;
 • overeenkomstig Art. 16 DSGVO het recht om de onmiddellijke correctie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;
 • overeenkomstig art. 17 DSGVO het recht om te eisen dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, voor zover de verdere verwerking niet verboden is.
  • om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om een wettelijke verplichting na te komen;
  • om redenen van openbaar belang, of
  • noodzakelijk is voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims;
 • overeenkomstig art. 18 DSGVO, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking is onwettig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, of
  • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
 • overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze bedrijfszetel.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, als u informatie wilt, als u gegevens wilt corrigeren, beperken of wissen, als u een gegeven toestemming wilt intrekken of als u bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens zoals hierboven uiteengezet verwerken ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen die in het kader van een belangenafweging prevaleren, kunt u tegen deze verwerking met werking voor de toekomst bezwaar maken. Indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct-marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

 

Nadat u uw recht van bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking geschiedt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking wordt uitgevoerd voor direct-marketingdoeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer voor dit doel verwerken.

Privacybeleid opgesteld met Trusted Shops Rechtstexter in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner